Genel Bilgiler

Tarihçe:
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak, 3 Eylül 1997 tarih ve 23099 sayılı resmi gazetede yayımlanan 01.09.1997 tarih ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş, 17 Mart 2006 tarihinde Rize Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne devredilmiştir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde lisans eğitimine 2016-20017 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran 40 öğrenci ile başlamıştır.

Misyon:
Bölümün amacı, öğrencilerini dil bilen ve dil öğretme yetisi kazanmış, eleştirel bakış açısına sahip, İngiliz Dili ve Edebiyatına dair bilgisini etkin bir şekilde kullanan, Batının değerleri ile ülkemizin değerleri arasında köprü görevini oluşturabilecek, kendilerini her ortamda ifade edebilen, alanlarında araştırma yapabilen ve bu araştırmaları tarafsız ve bilimsel bir bakış açısı ile değerlendirebilen bireyler olarak topluma kazandırmaktır. 

Vizyon:
Bölümümüzün temel hedefi yenilikçi ve eleştirel bir bakış açısıyla eğitim-öğretimi sürdürmek, öğretim kadromuzu alanında uzman ve kaliteli öğretim elemanlarıyla günden güne daha çok güçlendirmek, çeşitli uluslararası konferanslarla öğrencilerin ufuklarını genişletmelerine yardımcı olmak ve yine bu yolla onların diğer şehir ve ülkelerdeki uzman kişilerle etkileşimlerini ve fikir alışverişlerini artırmak, Erasmus gibi yurtdışı eğitim olanaklarını öğrencilere sunmak ve onların bu imkânları en iyi ve rahat şekilde kullanmalarına yardımcı olmak, öğrencilere sadece İngilizcelerini geliştirmeleri konusunda değil ikinci dil öğrenmelerinde de destek vererek onların daha donanımlı olmalarını sağlamaktır. Sadece teorik olarak değil, uygulamada da evrensel düşünebilen, teorik bilgilerini ve yeteneklerini eğitim ve iş alanına taşıyabilen, başarılı bireyler yetiştiriyor olmaktır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde;
  • İngiliz Kültürü ve Edebiyatı
  • Dilbilim
Ana Bilim Dalları bulunmaktadır.

Bölümümüzde, 1 profesör, 2 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere 8 akademik ve 1 idari personel görev yapmaktadır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitim süresi hazırlık hariç 4 (dört) yıldır. Bölüme kayıt yaptıran öğrenciler hazırlık muafiyet sınavına girer. Başarılı olanlar birinci sınıftan başlar, olamayanlar ise bir yıl temel İngilizce derslerine katılırlar. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Bölümden mezun olanlar filolog unvanı alırlar. İngiliz Dili ve Edebiyatı programından mezun olan öğrenciler kamuda ve özel sektörde geniş çalışma olanaklarına sahiptirler. Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Karşılaştırmalı Edebiyat gibi bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler. Mezunlar Pedagojik Formasyon Sertifika Programını bitirdiklerinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapabilirler. Yayınevleri, Reklamcılık vb. sektörlerde metin yazarlığı yapabilirler. Birçok kamu ve özel kurumda tercüman olarak çalışabilirler.

İletişim Bilgileri:

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ÖZSEVGEÇ
   E Posta Adresi: yildirim.ozsevgecerdogan.edu.tr
   Dahili: 1193
Bölüm Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Merve BEKİRYAZICI

   E Posta Adresi: merve.ergunayerdogan.edu.tr
   Dahili: 1198
Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Volkan MUTLU
E Posta Adresi: volkan.mutlu@erdogan.edu.tr
Dahili: 1772

Bölüm Erasmus Koordinatörü:  Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ÖZSEVGEÇ
   E Posta Adresi: yildirim.ozsevgecerdogan.edu.tr
   Dahili: 1193