Ders İçerikleri

T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 
LİSANS DERS İÇERİKLERİ
 
 
BİRİNCİ YIL
1. Yarıyıl 2. Yarıyıl
 
 
Kodu Dersin Adı T U K AKTS   Kodu Dersin Adı T U K AKTS
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2   ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 2 2
TDL101 Türk Dili-I 2 0 2 2   TDL102 Türk Dili-II 2 0 2 2
ENF161 Temel Bilgi Teknolojileri 2 0 2 2   IDE102 İngiliz Edebiyatı Anahatları-II 4 0 4 8
IDE101 İngiliz Edebiyatı Anahatları-I 4 0 4 8   IDE104 Çeviri-I 4 0 4 6
IDE103 Metin İncelemeleri 2 0 2 4   IDE106 İngiliz Kültür Tarihi 4 0 4 6
IDE105 Akademik Yazma 4 0 4 6   IDE108 Mitoloji 4 0 4 6
IDE107 İleri İngilizce Becerileri 4 0 4 6              
                               
 Toplam
 
20   0   20
 
30
                                 
Toplam
 
20   0  20
 
30

 
İKİNCİ YIL
3. Yarıyıl 4. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı T U K AKTS   Kodu Dersin Adı T U K AKTS
IDE231 İngiliz Siyasal Tarihi 2 0 2 4   IDE202 İngiliz Romanına Giriş 4 0 4 6
IDE203 Çeviri-II 2 0 2 4   IDE204 Çeviri-III 2 0 2 3
IDE233 Rönesans Edebiyatı 4 0 4 5   IDE232 Amerikan Kültür Tarihi 4 0 4 5
IDE235 Dilbilim-I 4 0 4 5   IDE234  Dilbilim-II 2 0 2 4
SECIDE03-1 Seçmeli Ders Grubu 05-1-1 4 0 4 6   SECIDE 04-1 Seçmeli Ders Grubu 04-1-1 4 0 4 6
SECIDE03-2 Seçmeli Ders Grubu 05-2-1 4 0 4 6   SECIDE04-2 Seçmeli Ders Grubu 04-2-1 4 0 4 6
   
Toplam
20      0      20 30     Toplam 20     0      20 30
  Seçmeli Ders Grubu 03-1-1     Seçmeli Ders Grubu 04-1-1
IDE211 Temel Fransızca-I 4 0 4 6   IDE212 Temel Fransızca-II 4 0 4 6
IDE213 Temel Almanca-I 4 0 4 6   IDE214 Temel Almanca-II 4 0 4 6
IDE215 Temel Rusça-I 4 0 4 6   IDE216 Temel Rusça-II 4 0 4 6
IDE217 Temel Gürcüce-I 4 0 4 6   IDE218 Temel Gürcüce-II 4 0 4 6
  Seçmeli Ders Grubu  03-2-1             Seçmeli Ders Grubu 04-2-1        
IDE237 Edebiyat Çalışmalarında Araştırma Teknikleri 4 0 4 6   IDE236 Medya Çalışmaları 4 0 4 6
IDE219 İleri Sözcük Bilgisi 4 0 4 6   IDE238 Kısa Öykü
 
4 0 4 6
IDE239 Batı Felsefesi Tarihi 4 0 4 6   IDE220 Fantastik Edebiyat 4 0 4 6
IDE241 Kültür Çalışmaları 4 0 4 6   IDE240 İleri Konuşma Becerileri 4 0 4 6
 
 
ÜÇÜNCÜ YIL
5. Yarıyıl 6. Yarıyıl
 
Kodu Dersin Adı T U K AKTS   Kodu Dersin Adı T U K AKTS
IDE331 İngiliz Tiyatrosuna Giriş 2 0 2 3   IDE332 Shakespeare 4 0 4 6
IDE333 Edebiyat Eleştirisi Tarihi-I 4 0 4 6   IDE334 Edebiyat Eleştirisi Tarihi-II 2 0 2 3
IDE305 Viktorya Dönemi Edebiyatı 4 0 4 6   IDE336 Amerikan Edebiyatı-II 2 0 2 3
IDE335 Amerikan Edebiyatı-I 4 0 4 5   IDE338 20.Yüzyıl İngiliz Romanı 4 0 4 6
SECIDE 05-1 Seçmeli Ders Grubu 05-1-1 4 0 4 6   SECIDE 06-1 Seçmeli Ders Grubu 06-1-1 4 0 4 6
SECIDE 05-2 Seçmeli Ders Grubu 05-2-1 2 0 2 4   SECIDE0-2 Seçmeli Ders Grubu 06-2-1 4 0 4 6
  Toplam 20    0     20     30     Toplam 20      0       20     30
  Seçmeli Ders Grubu 05-1-1       Seçmeli Ders Grubu 06-1-1  
IDE311 Orta Düzey Fransızca-I 4 0 4 6   IDE312 Orta Düzey Fransızca-II 4 0 4 6
IDE313 Orta Düzey Almanca-I 4 0 4 6   IDE314 Orta Düzey Almanca-II 4 0 4 6
IDE315 Orta Düzey Rusça-I 4 0 4 6   IDE316 Orta Düzey Rusça-II 4 0 4 6
IDE317 Orta Düzey Gürcüce-I 4 0 4 6   IDE318 Orta Düzey Gürcüce-II 4 0 4 6
  Seçmeli Ders Grubu 05-2-1       Seçmeli Ders Grubu 06-2-1  
IDE337 Anglofon Edebiyatı 2 0 2 4   IDE340 Romantik Dönem 4 0 4 6
IDE339 Savaş Edebiyatı 2 0 2 4   IDE342 Karşılaştırmalı Edebiyat 4 0 4 6
IDE321 İleri Çeviri 2 0 2 4   IDE322 Edebi Terimler 4 0 4 6
IDE341 Çağdaş İrlanda ve İskoç Edebiyatı 2 0 2 4   IDE344 Uygulamalı Dilbilim 4 0 4 6

 
 
DÖRDÜNCÜ YIL
7. Yarıyıl 8. Yarıyıl
 
Kodu Dersin Adı T U K AKTS   Kodu Dersin Adı T U K AKTS
IDE421 Çağdaş Edebiyat Kuramları 4 0 4 6   IDE422 Çağdaş İngiliz Romanı 4 0 4 6
IDE423 İngiliz Tiyatrosu-I 4 0 4 5   IDE424 İngiliz Tiyatrosu-II 2 0 2 3
IDE425 İngiliz Şiiri-I 4 0 4 5   IDE426 İngiliz Şiiri-II 4 0 4 5
IDE407 Seminer-I 0 4 2 4   IDE408 Seminer-II 0 4 2 4
IDE427 Dil Öğretim Yöntemleri-I 2 0 2 2   IDE428 Dil Öğretim Yöntemleri-II 4 0 4 4
SECIDE07 Seçmeli Ders Grubu 07-1 4 0 4 6   SECIDE08 Seçmeli Ders Grubu 08-1 4 0 4 6
SECÜSD07 Üniversite Ortak Seçmeli Ders 2 0 2 2   SECÜSD08 Üniversite Ortak Seçmeli Ders 2 0 2 2
  Toplam 20    4     22 30     Toplam 20    4      22 30
  Seçmeli Ders Grubu 07-1     Seçmeli Ders Grubu
IDE429 Sömürgecilik Sonrası Edebiyatı 4 0 4 6   IDE430 Kadın Çalışmaları 4 0 4 6
IDE431 Spekülatif Kurgu 4 0 4 6   IDE432 Çocuk Edebiyatı 4 0 4 6
IDE411 İleri Düzey Fransızca-I 4 0 4 6   IDE412 İleri Düzey Fransızca-II 4 0 4 6
IDE413 İleri Düzey Almanca-I 4 0 4 6   IDE414 İleri Düzey Almanca-II 4 0 4 6
IDE415 İleri Düzey Rusça-I 4 0 4 6   IDE416 İleri Düzey Rusça-II 4 0 4 6
IDE417 İleri Düzey Gürcüce-I 4 0 4 6   IDE418 İleri Düzey Gürcüce-II 4 0 4 6