Akademik Personel

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Prof. Dr. İBRAHİM YEREBAKAN
Dr. Öğr. Üyesi YILDIRIM ÖZSEVGEÇ
Dr. Öğr. Üyesi VOLKAN MUTLU
Öğr. Gör. MERVE BEKİRYAZICI
Arş. Gör. AHMET KOÇ
Arş. Gör. GONCA KARACA
Arş. Gör. HAMDİ ALİ SERDAR
Arş. Gör. TUĞÇE ALKIŞ